Znaleziono 9 artykułów

Urszula Michalak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak mówić współczesnemu człowiekowi o możliwości racjonalnego poznawania Boga? Urszula Michalak s. 49-68
Moralność jako kontekst ludzkiego życia w perspektywie najwyższego dobra - celu Urszula Michalak s. 69-81
Racjonalne poznanie rzeczywistości Urszula Michalak s. 87-97
Przedfilozoficzne rozumienie rzeczywistości Urszula Michalak s. 123-142
Jana Pawła II apel o etyczny wymiar globalizacji Urszula Michalak s. 135-142
Czy religii potrzebna jest metafizyka? Urszula Michalak s. 157-167
Filozoficzne rozumienie „prawa i powinności” jako dwóch wymiarów działania specyficznie ludzkiego Urszula Michalak s. 249-260
"Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy życia osobowego", Urszula Michalak, Łódź 2006 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Urszula Michalak (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Osiemdziesiąt lat Sióstr Urszulanek w Sieradzu Urszula Michalak s. 416-421