Znaleziono 10 artykułów

Ryszard Michalak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Divide et impera" : szkic o złożoności polityki wyznaniowej PRL wobec Kościołów mniejszościowych i jej następstwach Ryszard Michalak s. 53-70
Organizacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po II wojnie światowej (1945-1956) Ryszard Michalak s. 152, 65-84
Powrót koncepcji Trzeciego Rzymu Ryszard Michalak s. 91-105
"Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce", Janusz Borowiak, Warszawa 1999 : [recenzja] Ryszard Michalak Janusz Borowiak (aut. dzieła rec.) s. 97-100
"Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956)", Ryszard Michalak, Warszawa 2002 : [recenzja] Alfred Czesla Ryszard Michalak (aut. dzieła rec.) s. 100-102
Kościoły protestanckie w polityce wyznaniowej państwa polskiego (1949-1956) Ryszard Michalak s. 151-156
"Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989", Ryszard Michalak, Zielona Góra 2014 : [recenzja] Andrzej Piasecki Ryszard Michalak (aut. dzieła rec.) s. 156-158
Kościół metodystyczny na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu Ryszard Michalak s. 245-254
Kościoły prostestanckie wobec kwestii repolonizacji ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945-1956 Ryszard Michalak s. 361-379
Rywalizacja Kościołów ewangelicko-augsburskiego i metodystycznego na Mazurach po II wojnie światowej Ryszard Michalak Kazimierz Urban (aut. dzieła rec.) s. 621-639