Znaleziono 7 artykułów

Krystyna Michałowska-Gorywoda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Służby lingwistyczne w Komisji Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda Andrzej Pawlak s. 5-41
Pakt stabilności i wzrostu w pracach grupy roboczej Konwentu Europejskiego i projekcie traktatu konstytucyjnego Krystyna Michałowska-Gorywoda s. 5-21
Procesy integracji gospodarczej i politycznej w ramach Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda s. 30-35
Działania zmierzające do usprawnienia mechanizmu decyzyjnego w Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda s. 84-104
Istota prawna decyzji w Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda s. 115-132
O książce Leokadii Oręziak "Finanse Unii Europejskiej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 320 s. Krystyna Michałowska-Gorywoda Leokadia Oręziak (aut. dzieła rec.) s. 188-190
O książce Ewy Lisowskiej "Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie" : (Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008) Krystyna Michałowska-Gorywoda Ewa Lisowska (aut. dzieła rec.) s. 215-217