Znaleziono 1 artykuł

Radomir Miński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Afirmacja czy kontestacja? : dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie", red. Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Paulina Forma Zbigniew Galor (aut. dzieła rec.) Radomir Miński (aut. dzieła rec.) Piotr Sałustowicz (aut. dzieła rec.) s. 485-488