Znaleziono 4 artykuły

Maurice Merleau-Ponty

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świat zmysłowy i świat ekspresji Maurice Merleau-Ponty Piotr Schollenberger (tłum.) s. 5-16
Korespondencja Maurice Merleau-Ponty Jean-Paul Sartre Jacek Migasiński (tłum.) s. 25-48
Ekspresja i rysunek dziecięcy Maurice Merleau-Ponty Maryna Ochab (tłum.) s. 91-97
"Le visible et l'invisible", Maurice Merleau-Ponty, Paris 1964 : [recenzja] K. Ligęza Maurice Merleau-Ponty (aut. dzieła rec.) s. 189-194