Znaleziono 17 artykułów

Andrzej Mencwel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
Łączko, łączko, łączko zielona… Andrzej Mencwel s. 127-147
Podróż do enklawy czasu Tadeusz Błażejewski Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 149-155
Monet jako arcywzór Andrzej Mencwel s. 153-158
"Dialektyka systemu literackiego", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 162
"Literatura i socjologia", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 171
"Widziane z dołu", Andrzej Mencwel, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 172
"Inteligencja i rewolucja", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 184
"Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej", Andrzej Mencwel, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 190
"Etos lewicy : esej o narodzinach kulturalizmu polskiego", Andrzej Mencwel, Warszawa 1990 : [recenzja] Leszek Zasztowt Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Inteligencja i rewolucja. Rewolucja 1905-1907 a myśl krytyczna Stanisława Brzozowskiego", Andrzej Mencwel [w:] Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 200
"Białe ściany polskiego domu", Andrzej Mencwel, "Twórczość" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 217
"Sprawa sensu", Andrzej Mencwel, Warszawa 1971 : [recenzja ] Jacek Trznadel Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Inteligencja i rewolucja. Rewolucja 1905-1907 a myśl krytyczna Stanisława Brzozowskiego", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 226
Osoba i pismo Andrzej Mencwel s. 236-245
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Pisma wybrane", Stefan Kołaczkowski, t. 1: "Portrety i zarysy literackie", opracował Stanisław Pigoń; t. 2: "Wyspiański. Kasprowicz. Przeglądy", opracował Stanisław Pigoń, bibliografię pism Stefana Kołaczkowskiego opracował Józef Spytkowski, indeks zestawiła Irena Orlewiczowa, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, Bibliografia Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 580 + 1 wklejka ilustr.; 570 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Mencwel Stefan Kołaczkowski (aut. dzieła rec.) Irena Orlewiczowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Józef Spytkowski (aut. dzieła rec.) s. 372-381
"Spoiwa. Refleksje krytyczne", Andrzej Mencwel, Warszawa 1983 : [recenzja] Jan Tomkowski Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 394