Znaleziono 3 artykuły

Tomas Meluzin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej Adam P. Balcerzak Marcin Fałdziński Tomas Meluzin Michał Bernard Pietrzak Marek Zinecker s. 11-28
Trends in IPOs: The Evidence From Financial Markets Tomáš Meluzín Marek Zinecker s. 45-63
Trends in IPOs : the Evidence from CEE Capital Markets Tomáš Meluzín Marek Zinecker s. 327-341
    Zacytuj
  • Udostępnij