Znaleziono 5 artykułów

Maria Meglicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kultura Wschodu" Maria Meglicka s. 43-48
Terenowa prasa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w pierwszym okresie jej działalności (XII 1918-VII 1919) Maria Meglicka s. 63-78
Z problematyki prasy KPP w latach trzydziestych Maria Meglicka s. 95-99
"Prasa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 1918-1923", Maria Meglicka, Warszawa 1968 : [recenzja] Gereon Iwański Maria Meglicka (aut. dzieła rec.) s. 169-173
"Sztandar Socjalizmu" : pierwszy organ Komunistycznej Partii Robotniczej Polski Maria Meglicka Mieczysław Trzaska s. 284-300