Znaleziono 1 artykuł

Haye van der Meer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Priestertum der Frau?", Haye van der Meer, Freiburg i. Br. 1969 : [recenzja] Stanisław Głowa Haye van der Meer (aut. dzieła rec.) s. 215-216