Znaleziono 5 artykułów

Marta Meducka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej w Kieleckiem w latach 1918 – 1939 Marta Meducka s. 93-105
Z dziejów amatorskiego życia muzycznego w dwudziestoleciu międzywojennym – Związek StowarzyszeńMuzyczno-Śpiewaczych Województwa Kieleckiego Marta Meducka s. 303-313
Żołnierze Batalionów Chłopskich o Polsce i o sobie (pamiętniki żołnierzy BCh) Marta Meducka s. 307-317
"Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku", red. R. Renz i M. Meducka, Kielce 1993 : [recenzja] Hanna Markiewicz Marta Meducka (aut. dzieła rec.) Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 355-358
Wielokulturowy Lwów w piśmiennictwie pamiętnikarskim Marta Meducka s. 385-392