Znaleziono 14 artykułów

Józef Mazurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jurysdykcja sądowa wojewody lubelskiego nad szlachtą w XVI wieku Józef Mazurkiewicz s. 57-68
Znaczenie akt notarialnych dla badań nad własnością w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim Józef Mazurkiewicz s. 115-126
Własność i zmiany w stosunkach własnościowych w Lublinie w latach sześćdziesiątych XIX stulecia Józef Mazurkiewicz s. 169-184
Pozostałości dawnego polskiego prawa hipotecznego na terenie b. Galicji Zachodniej Józef Mazurkiewicz s. 177-180
Likwidacja ustroju miejskiego mniejszych miast w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w okresie przed masową zamianą miast na osady (1807 - 1864) Józef Mazurkiewicz s. 211-228
"Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego", Bogusław Leśnodorski, Władysław Sobociński, Jakub Sawicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Józef Mazurkiewicz Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.) Władysław Sobociński (aut. dzieła rec.) s. 256-259
O likwidacji stosunków dominialnych w miastach Królestwa Kongresowego w 1866 roku Józef Mazurkiewicz s. 265-275
Działalność Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego od 15 marca 1962 r. do 2 maja 1963 r. Józef Mazurkiewicz s. 272-274
Prace Oddziału Lubelskiego Twoarzystwa Historycznego 0d 2 maja 1963 r. do 7 maja 1964 r. Józef Mazurkiewicz s. 274-276
"Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788 - 1794)", tom 1, "W czasie Sejmu Wielkiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. oraz pod rządami targowisko-grodzieńskimi", Lublin 1939 : [recenzja] Józef Mazurkiewicz Józef Kermisz (aut. dzieła rec.) s. 295-298
Sprawozdanie z działalności oddziału PTH w Lublinie w okresie od 13 II 1958 r. do 23 III 1959 r. Józef Mazurkiewicz s. 323-328
Prof.dr. Leon Halban 1893 - 1960 Józef Mazurkiewicz s. 331-332
"Dzieje Lublina. Próby syntezy", t. 1, red. Józef Mazurkiewicz, Lublin 1965 : [recenzja] Juliusz Willaume Józef Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 379-386
"Jurdyki lubelskie", Józef Mazurkiewicz, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Śreniowski Józef Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 803-805