Znaleziono 2 artykuły

Anna Mazurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacje między Zgromadzeniem Europejskich Narodów Ujarzmionych a Komitetem Wolnej Europy na tle polityki amerykańskiej 1950–1960 Anna Mazurkiewicz s. 213-244
Relacja z sesji naukowych zorganizowanych na European Social Science History Conference przez uczestników Centralnego Projektu Badawczego IPN "Polska emigracja polityczna 1939-1989”, Wiedeń, 23-26 kwietnia 2014 roku Anna Mazurkiewicz s. 519-525