Znaleziono 3 artykuły

G. Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Różyce Stara Wieś, gm. Kocierzew, woj. skierniewickie, St. 3, AZP 57-57/4 G. Borkowska G. Mazur Lubomira Tyszler s. 51
"Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 - 5 II 1946", G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Katowice 2007 : [recenzja] Józef Krętosz G. Mazur (aut. dzieła rec.) J. Skwara (aut. dzieła rec.) J. Węgierski (aut. dzieła rec.) s. 274-276
"Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej", red. E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska, Poznań 2015 : [recenzja] Anna Ratajczak G. Mazur (aut. dzieła rec.) E. Małuszyńska (aut. dzieła rec.) I. Musiałkowska (aut. dzieła rec.) s. 447-448