Znaleziono 1 artykuł

W. Matuszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Strajki chłopskie w 1937 roku : dokumenty archiwalne", zebr. i oprac. W. Matuszewska i S. Leblang, wstęp i red. W. Matuszewskiej, współpr. Br. Skrzeszewskiej, Warszawa 1960, T. 1-2 : [recenzja] Kazimierz Nowak S. Leblang (aut. dzieła rec.) W. Matuszewska (aut. dzieła rec.) Br. Skrzeszewska (aut. dzieła rec.) s. 380-383