Znaleziono 21 artykułów

Tomasz Matuszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Użycie wojsk balonowych w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920. Działania 1 Pułku Aeronautycznego w południowym Podlasiu (w tym w Siedlcach) Tomasz Matuszak s. 41-52
Użycie wojsk balonowych w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920. Działania 1 Pułku Aeronautycznego na południowym Podlasiu (w tym w Siedlcach) Tomasz Matuszak s. 41-52
Organizacja i funkcjonowanie Archiwum Państwowego w Piotrkowie w latach 1919-1939 Tomasz Matuszak s. 61-79
Kształtowanie zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1918-1939 Tomasz Matuszak s. 95-109
9 Dywizja Piechoty w latach 1919 - 1939 w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego Tomasz Matuszak s. 135-141
"Gwiazda Polski" : próba pierwszego polskiego lotu stratosferycznego Tomasz Matuszak s. 141-154
Archiwalia piotrkowskie w czasie I wojny światowej Tomasz Matuszak s. 195-203
Balon i jego zastosowanie w latach 1783-1918 Tomasz Matuszak s. 199-218
Sprawozdanie z II Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Teoria Archiwalna: wczoraj – Dziś – Jutro, Toruń, 3-4 grudnia 2009 r. Renata Matuszak Tomasz Matuszak s. 215-217
Sprawozdanie z konferencji naukowej Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji: model kompetencji zawodowych, Toruń, 2 grudnia 2009 r. Tomasz Matuszak s. 218-220
"Z dziejów piotrkowskiej oświaty : od czasów Księstwa Warszawskiego do wybuchu II wojny światowej. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim", Andrzej Felchner, Joanna Majchrzyk-Mikuła, Tomasz Matuszak, Aleksy Piasta, Piotrków Trybunalski 2011 : [recenzja] Katarzyna Szymczyk Andrzej Felchner (aut. dzieła rec.) Joanna Majchrzak-Mikuła (aut. dzieła rec.) Tomasz Matuszak (aut. dzieła rec.) Aleksy Piasta (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Jazda polska doby Wazów: organizacja, uzbrojenie, taktyka", M. Hubka, Piotrków Trybunalski 2007 : [recenzja] Tomasz Matuszak M. Hubka (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką historią a codziennością, red. Krystyna Radziszewska, Piotr Zawilski, Łódź 2011 : [recenzja] Tomasz Matuszak Krystyna Radziszewska (aut. dzieła rec.) Piotr Zawilski (aut. dzieła rec.) s. 235-239
Źródła do dziejów oświaty w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Matuszak s. 239-261
"Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki", red. Halina Robótka, Toruń 2011 : [recenzja] Tomasz Matuszak s. 303-305
Sprawozdanie z konferencji Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, Toruń, 16 listopada 2011 r. oraz III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 r. : (Obchody sześćdziesięciolecia toruńskiej archiwistyki) Renata Matuszak Tomasz Matuszak s. 309-313
"Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922 : materiały archiwalne", red. Maria Skowronek, Adam Gutowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Tomasz Matuszak Adam Gutowski (aut. dzieła rec.) Maria Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Polskie lotnictwo we Francji", Bartłomiej Belcarz, Sandomierz 2002 : [recenzja] Bartłomiej Belcarz Tomasz Matuszak s. 410-413
Wykłady gościnne prof. dr. hab. Benona Miśkiewicza Marcin Hlebionek Tomasz Matuszak Wanda Krystyna Roman Maciej Szczurowski s. 461-463
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Pomorze w systemie obrony Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej", Słupsk, 28.11.2003 r. Tomasz Matuszak s. 475-476
Sprawozdanie z IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich "Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego", Szczecin, 12-14.09.2002 r. Tomasz Matuszak s. 487-489