Znaleziono 22 artykuły

Piotr Matusak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Piotr Matusak s. 5-7
Pruszków i sąsiednie miasta w dwu książkach o okupacji Józef Piłatowicz Piotr Matusak (aut. dzieła rec.) Henryk Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 48-57
Okupacja i ruch oporu w Węgrowie 1939-1944 Piotr Matusak s. 57-100
Polska myśl naukowo-techniczna w wojnie z Niemcami 1939-1945 Piotr Matusak s. 63-85
Z dziejów humanistyki siedleckiej Piotr Matusak s. 75-125
Żołnierze Batalionów Chłopskich w Wojsku Polskim 1944-1946 Piotr Matusak s. 81-88
Przygotowania Wehrmachtu do zajęcia i wykorzystanie europejskiej części ZSRR w 1941 r. Piotr Matusak s. 87-105
Kilka kart z życia Wincentego Witosa w okresie okupacji Piotr Matusak s. 93-97
Polska myśl powstańcza XIX i XX wieku Piotr Matusak s. 101-124
Okupacja i ruch oporu w Radzyniu Podlaskim w latach 1939-1944 Piotr Matusak s. 138-162
Dokumenty potwierdzające udział Armii Krajowej w rozpracowywaniu niemieckiej broni rakietowej Piotr Matusak s. 139-166
Ciechanów w czasie II wojny światowej (1939−1945) : zarys problematyki badawczej Piotr Matusak s. 147-182
"Polska-Białoruś 1918-1945. Zbiór studiów i materiałów", pod red. Wiesława Balceraka, Warszawa 1994 : [recenzja] Piotr Matusak Wiesław Balcerak (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Integracja Europy. Historia-Problemy-Przyszłość" Piotr Matusak s. 167-169
Sprawozdanie z sesji "Polska i Rumunia w Europie Środkowej" Piotr Matusak s. 170-173
"Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 1997 : [recenzja] Jerzy Cygan Piotr Matusak (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na Południowym Podlasiu. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 20 kwietnia 1998 roku w Siedlcach", pod red. R. Dmowskiego, P. Matusaka, Siedlce 2002 : [recenzja] Martyna Jurzyk Rafał Dmowski (aut. dzieła rec.) Piotr Matusak (aut. dzieła rec.) s. 209-212
Polskie koncepcje integracyjne Europy Podziemnej 1939-1945 Piotr Matusak s. 233-244
"Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej", Janusz Zbudniewek, Kraków 1994 : [recenzja] Piotr Matusak Janusz Zbudniewek (aut. dzieła rec.) s. 240-246
Sprawozdanie z międzynarodowej sesji nt. "Ostatnie lata I Rzeczypospolitej" Piotr Matusak s. 255-258
"Europa Walcząca 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 2005 : [recenzja] Grażyna Korneć Piotr Matusak (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Edukacja i kultura Polski podziemnej 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 1997 : [recenzja] Włodzimierz Ważniewski Piotr Matusak (aut. dzieła rec.) s. 289-291