Znaleziono 9 artykułów

Rafał Matera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka światowa w latach 1914-1939 Rafał Matera Janusz Skodlarski s. 3-30
Wybrane argumenty na rzecz interdyscyplinarności badań na styku nauk ekonomicznych i politycznych Rafał Matera s. 5-18
Gospodarka i handel dalekosiężny w starożytności Rafał Matera Janusz Skodlarski s. 5-25
Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala Paulina Matera Rafał Matera s. 55-65
Wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego na szczytach G7 Rafał Matera s. 126-143
Czy etyka poddaje się globalizacji? Paulina Matera Rafał Matera s. 185-193
Geography Matters : Environmental Factors that Affected the “Take-Off” of Lodz Joanna Dzionek-Kozłowska Kamil Kowalski Rafał Matera s. 223-248
Kilka uwag na temat miejsca badań ilościowych w polskiej historii gospodarczej : Stan i perspektywy Rafał Matera s. 277-288
Związki ekonomii i etyki w poglądach Mohandasa Gandhiego Rafał Matera s. 307-318