Znaleziono 20 artykułów

Dariusz Matelski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy w Niemczech między wojnami (1919-1939) Dariusz Matelski s. 63-94
Rola muzeów i muzealników polskich w ratowaniu i restytucji utraconego dziedzictwa kultury w XX-XXI wieku (część I - do 1945 r.) Dariusz Matelski s. 65-106
Rola muzeów i muzealników polskich w ratowaniu i restytucji utraconego dziedzictwa kultury w XX-XXI wieku : (część II : od 1945 r.) Dariusz Matelski s. 67-108
Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec mniejszości niemieckiej Dariusz Matelski s. 151-168, 253
Starania o restytucję poloników z Rosji w latach Trzeciej Rzeczypospolitej Dariusz Matelski s. 169-205
"Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939", Dariusz Matelski, Poznań 1997 : [recenzja] Stanisław Żerko Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Blask Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza", red. Andrzej Nowakowski, Kraków 2011 : [recenzja] Dariusz Matelski Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 185-190
Polska-Niemcy-Rosja : interesy bezpieczeństwa w Europie Dariusz Matelski s. 216-222
"Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Próby restytucji: archiwa - księgozbiory - dzieła sztuki - pomniki", Dariusz Matelski, Poznań 2003, Wydawnictwo Inter-Arpress, ss. 310, mapy : [recenzja] Daniel Boćkowski Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 218-224
„W kręgu polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku”, pod red. Krzysztofa Makowskiego i Witolda Molika, Lech Trzeciakowski, Poznań 2002 : [recenzja] Dariusz Matelski Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Exodus. Migracja ludności niemieckiej z Pomorza do Rzeszy po I wojnie światowej", Marek Stażewski, Gdańsk 1998 : [recenzja] Dariusz Matelski Marek Stażewski (aut. dzieła rec.) s. 234-237
Rewindykacja polskich dóbr kultury z NRD Dariusz Matelski s. 255-264
"Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych : archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki – pomniki", Dariusz Matelski, Poznań 2003 : [recenzja] Dariusz A. Rymar Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 295-297
Losy polskiego dziedzictwa kulturalnego w latach drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu w historiografii Dariusz Matelski s. 299-318
"Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR : próby restytucji. Archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki - pomniki", Dariusz Matelski, Poznań 2003 : [recenzja] Juliusz Sikorski Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 299-300
Miejsce Białorusi i Białorusinów w programie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej Dariusz Matelski s. 320-348
„Na tropach bezprawia. Witold Staniewicz w areszcie śledczym”, red. Zygmunt Kaczmarek, Poznań 1995 : [recenzja] Dariusz Matelski Zygmunt Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 482-483
Polityka narodowościowa PRL wobec mniejszości niemieckiej (1944-1989) Dariusz Matelski s. 487-497, 594
„Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939”, Dariusz Matelski, Poznań 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 512-515
„Königsberg-Kaliningrad unter europäischen Perspektiven”, red. Ernst Müller-Hermann, Bremen 1994; "Ein Schicklicher Platz?", red. Friedmann Kluge, Osnabrück 1994 : [recenzja] Dariusz Matelski Friedmann Kluge (aut. dzieła rec.) Ernst Müller-Hermann (aut. dzieła rec.) s. 922-923