Znaleziono 8 artykułów

Janusz Mastalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesny uczeń obrazem rodzinnych problemów Janusz Mastalski s. 27-40
Wymiary pedagogizacji w katechezie dorosłych Janusz Mastalski s. 69-80
Zaniedbane paradygmaty formacyjne nastolatka Janusz Mastalski s. 103-118
Współczesne wychowanie w rodzinie a Opatrzność Boża Janusz Mastalski s. 129-141
Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania Janusz Mastalski s. 131-141
Współczesne zasady edukacyjne w służbie katechezy Janusz Mastalski s. 141-152
Model wychowania w nauczaniu bł. Jana Pawła II Janusz Mastalski s. 253-271
"Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie : perspektywa pedagogiczna", Janusz Mastalski, Kraków 2006 : [recenzja] Józef Stala Janusz Mastalski (aut. dzieła rec.) s. 504-507