Znaleziono 8 artykułów

Rafał Masarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiara w poglądach Marii Ossowskiej Rafał Masarczyk s. 107-122
"Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy", Ignacy Dec, Wrocław 2006 : [recenzja] Rafał Masarczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 170-173
Chrześcijaństwo, Kościół i kapłaństwo w negatywnym i pozytywnym ujęciu Leszka Kołakowskiego Rafał Masarczyk s. 173-189
Pogoda ducha w "Dzienniku duchowym" Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana Rafał Masarczyk s. 173-187
"Sens życia i umierania. Antropologiczno-tanatologiczne aspekty myśli Antoniego Kępińskiego", Beata Kolek, Kraków 2009 : [recenzja] Rafał Masarczyk Beata Kolek (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Autorytet a świętość Rafał Masarczyk s. 221-236
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wobec sekularyzacji i komercjalizacji medycyny Rafał Masarczyk s. 371-383
"Od neuronu do (samo)świadomości", Bernard Korzeniewski, Warszawa 2005 : [recenzja] Rafał Masarczyk Bernard Korzeniewski (aut. dzieła rec.) s. 391-394