Znaleziono 10 artykułów

Mieczysław Markowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marian Borzyszkowski (31.08.1936 - 21.09.2001) : in memoriam Mieczysław Markowski s. 5-29
Trwałość średniowiecznej idei uniwersyteckiej Mieczysław Markowski s. 11-20
Teoretyczne podstawy dialogu filozoficznego i teologicznego na średniowiecznych uniwersytetach Mieczysław Markowski s. 33-40
Jagiellońska przemiana struktury Uniwersytetu Krakowskiego w 1400 roku Mieczysław Markowski s. 55-70
Wpływ chrześcijaństwa na kulturę humanistyczną w Polsce średniowiecznej Mieczysław Markowski s. 65-91
"Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1317-1525", Mieczysław Markowski, Kraków 1996 : [recenzja] St. Porębski Mieczysław Markowski (aut. dzieła rec.) s. 146-147
"Koncepcja czasu Williama Ockhama : z dziejów konceptualizmu w XIV wieku", Marcin Karas, Kraków 2003 : [recenzja] Mieczysław Markowski Marcin Karas (aut. dzieła rec.) s. 180-185
"Lectura secunda in librum primum Sententiarum", Adam de Wodeham, ed. R. Wood, St. Bonaventure N. Y. 1990 : [recenzja] Mieczysław Markowski Adam de Wodeham (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu", Stefan Swieżawski, Kraków 1990 : [recenzja] Mieczysław Markowski Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Piotr Gaszowiec jako autor >>Komputu nowego<< i >>Kalendarza<< w najstarszym druku krakowskim', Mieczysław Markowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Mieczysław Markowski (aut. dzieła rec.) s. 239