Znaleziono 3 artykuły

Marcin Markowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przestrzenny Lublina w XX wieku Marcin Markowski s. 24-34
Lublin w roku 1954 w świetle prasy : odbudowa miasta, 22 Lipca, Centralna Wystawa Rolnicza Marcin Markowski s. 168-197
"Związki Lublina i Wilna. Studia i Materiały", t. 1, red. Tomasz Rodziewicz, Lublin 2011 : [recenzja] Marcin Markowski Tomasz Rodziewicz s. 249-251