Znaleziono 7 artykułów

Anna Markowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformacje w sztuce polskiej po 1989 - wstęp Anna Markowska s. 4-5
Transformations in Polish art after 1989 - introduction Anna Markowska s. 6-7
3 kobiety i inne wystawy duetu Toniak-Szczęśniak Anna Markowska s. 79-96
Puste znaki a legat Świdzińskiego Anna Markowska s. 88-90
Transformations in Polish art after 1989 Anna Markowska s. 100
Kto czyta, nie błądzi, kto wybiera, nie zawsze Monika Kubiak Anna Markowska s. 342-351
Pejzaż ometkowany : marka i sygnatura artysty w przestrzeni sztuki Europy Wschodniej po roku 1989 Anna Markowska s. 499-509