Znaleziono 6 artykułów

Hanna Markiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy likwidacji analfabetyzmu w działalności oświatowej Polskiej Macierzy Szkolnej w latach 1918-1939 Hanna Markiewicz s. 189-212
Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy w działalności oświatowej Polskiej Macierzy Szkolnej (1916-1939) Hanna Markiewicz s. 223-228
"Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939", Henryk Polak, Wrocław 1978 : [recenzja] Hanna Markiewicz Henryk Polak (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Jedenaście klęczników", Maria Starzyńska, Rzym 1992 : [recenzja] Hanna Markiewicz Maria Starzyńska (aut. dzieła rec.) s. 272-273
Działania charytatywne Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności wobec dorosłych w początkach XIX wieku Hanna Markiewicz s. 283-293
"Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku", red. R. Renz i M. Meducka, Kielce 1993 : [recenzja] Hanna Markiewicz Marta Meducka (aut. dzieła rec.) Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 355-358