Znaleziono 6 artykułów

Andrea Mariani

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modelli di comportamento sociale nell’omiletica gesuita polacca Fra Societas Christiana e sarmatismo illuminato Andrea Mariani s. 21-46
Aktywność jezuickich kapelanów nadwornych prowincji litewskiej. Między ustawodawstwem zakonnym a praktyką Andrea Mariani s. 37-82
Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami Andrea Mariani s. 47-91
Le strategie editoriali di Jan Poszakowski S.I. (1684–1757) : Un contributo alla storia della letteratura religiosa del tardo barocco Andrea Mariani s. 207-238
Macocha idealna: aktywność Anny Luizy z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle francuskiej korespondencji dyplomatycznej (1764–1765) Jakub Bajer Andrea Mariani s. 281-312
Magnateria i duchowieństwo u progu Oświecenia : Między tradycyjnymi formami patronatu a pogłębianiem więzi klientalnych Andrea Mariani Karolina Stojek-Sawicka s. 449-453