Znaleziono 8 artykułów

Anna Marek-Bieniasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem ludzkiej wolności i adekwatnej interpretacji przyrody w świetle genocentryzmu Anna Marek-Bieniasz s. 9-18
Ewolucja, samolubne geny i odpowiedzialność : Próba opisania sytuacji człowieka w świecie przyrody Anna Marek-Bieniasz s. 37-46
Zaranie, rozwój oraz perspektywy etyki środowiskowej : wybrane zagadnienia Anna Marek-Bieniasz s. 59-71
Wokół Richarda Dawkinsa redukcjonistycznej antropologii : Kilka uwag polemicznych Anna Marek-Bieniasz s. 107-113
Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w świetle ewolucji Anna Marek-Bieniasz s. 108-111
Współczesna cywilizacja a kryzys ekologiczny Anna Marek-Bieniasz s. 125-137
Fundamentalizm naukowy Richarda Dawkinsa i jego krytyka Anna Marek-Bieniasz s. 158-168
Genocentryczny paradygmat rozumienia przyrody i jego zasadność w R. Dawkinsa interpretacji ewolucji Anna Marek-Bieniasz s. 163-178