Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Marczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy etyczne i prawne związane z działalnością biobanków Krzysztof Marczewski Jakub Pawlikowski Jarosław Sak s. 106-118
Prawdomówność w medycynie - punkt widzenia lekarza praktyka i potencjalnego pacjenta Krzysztof Marczewski s. 138-142
Zdrowie człowieka w zmieniającym się środowisku – punkt widzenia internisty praktyka Krzysztof Marczewski s. 161-164
Etyka na rynku usług medycznych Krzysztof Marczewski s. 234-236