Znaleziono 2 artykuły

Jarosław R. Marczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Imiona śmierci: terminologia mortualna w księdze "Metryki" brygidek lubelskich Wiesław Felski Jarosław R. Marczewski s. 195-207
Epizod z dziejów rodu Sobieskich : dokument fundacji mszy świętej wotywnej o najświętszym sakramencie w katedrze chełmskiej w Krasnymstwie (1635) Jarosław R. Marczewski s. 212-230