Znaleziono 3 artykuły

Anna Marcol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Władysław Dąbrowski (1884-1970) : karta do zapomnianej biografii emigracyjnego społecznika i wielkiego miłośnika książki w Paryżu : (na podstawie spuścizny i kolekcji znajdujących się w archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Bibliotece Polskiej w Paryżu)", Maria Kalczyńska, Paryż-Kraków-Opole 2008 : [recenzja] Anna Marcol Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Mittler zwischen den Kulturen : Der Dichter, Schriftsteller und Publizist Matthias Kneip", Anna Marcol, Paderborn-Paris 2009 : [recenzja] Maria Kalczyńska Anna Marcol (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Kościół w Internecie – Internet w Kościele : społeczeństwo internautów a kultura globalna", red. Konrad Glombik, Maria Kalczyńska, Opole 2015 : [recenzja] Anna Marcol Konrad Glombik (aut. dzieła rec.) Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 233-236