Znaleziono 7 artykułów

Cezary Marcinkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza powstania poematów południowych Aleksandra Puszkina Cezary Marcinkiewicz s. 83-91
Język utworów dramatycznych Aleksandra Ostrowskiego Cezary Marcinkiewicz s. 93-108
Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem Cezary Marcinkiewicz s. 103-116
Rosyjska literatura dramaturgiczna Aleksandra Ostrowskiego w drugiej połowie XIX wieku : stan badań Cezary Marcinkiewicz s. 109-122
"Przeklęte problemy" F. Dostojewskiego i jego wizja XXI wieku : na podstawie "Zbrodni i kary" Cezary Marcinkiewicz s. 197-201
Problematyka dramatów Iwana Turgieniewa Cezary Marcinkiewicz s. 939-946
Związek dramatów Iwana Turgieniewa z tradycją europejską : gatunki, ich funkcje Cezary Marcinkiewicz s. 947-957