Znaleziono 10 artykułów

Piotr Marchwicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychospołeczne uwarunkowania stylów przywiązania Piotr Marchwicki s. 35-56
Style przywiązania a intensywność postawy religijnej młodzieży Piotr Marchwicki s. 69-86
Transcendentalna Medytacja : zarys doktryny i praktyki oraz elementy krytyki Piotr Marchwicki s. 263-277
Rozwój mechanizmów obronnych u kandydatów do życia zakonnego Piotr Marchwicki s. 275-297
Religijność z perspektywy teorii przywiązania Piotr Marchwicki s. 287-297
Nowe ruchy religijne Piotr Marchwicki s. 327-351
Koncepcja człowieka w logoterapii Piotr Marchwicki s. 337-351
Osobowość wieloraka : kryteria diagnostyczne i modele etiologiczne Piotr Marchwicki s. 357-368
Teoria przywiązania J. Bowlby'ego Piotr Marchwicki s. 365-383
Mechanizmy obronne w ujęciu psychodynamicznym Piotr Marchwicki s. 491-507