Znaleziono 1 artykuł

Tomasz Mamełka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola uczuć w życiu osobowym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza : analiza porównawcza Tomasz Mamełka s. 103-135