Znaleziono 1 artykuł

Danuta Makowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska konstrukcja "iść w sałdaty" a kategoria deprecjatywności w języku polskim Danuta Makowska Zygmunt Saloni s. 145-158