Znaleziono 2 artykuły

Władysław Makarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O typach wypowiedzi zestawionych. (Z zagadnień budowy tekstu)", Władysław Makarski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Władysław Makarski (aut. dzieła rec.) s. 158
Władysław Makarski, "Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium Językowo - etniczne". Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996 : [recenzja] Dariusz Stańczyk Władysław Makarski (aut. dzieła rec.) s. 334-336