Znaleziono 9 artykułów

Mieczysław Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ sekularyzacji na postawę pastoralną Kościoła Mieczysław Majewski s. 33-47
Przebieg konserwacji portalu Berrecciego na Wawelu Mieczysław Majewski Maria Marzec s. 47-52
Katechetyczna myśl Kościoła w świetle "Instrumentum laboris" Mieczysław Majewski s. 61-85
Niektóre czynniki rozwoju katechezy młodzieży, zwłaszcza pracującej Mieczysław Majewski s. 89-103
Moralny wymiar katechezy Mieczysław Majewski s. 121-136
Jaka katecheza młodzieży? Mieczysław Majewski s. 141-152
Z problematyki katechetycznej w badaniach katedry katechetyki KUL Mieczysław Majewski s. 179-193
Konserwacja sarkofagów etruskich ze Zbiorów Czartoryskich Mieczysław Majewski s. 201-204
"Spotkania katechezy z teologią", Mieczysław Majewski, Kraków 1995 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek Mieczysław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 287-291