Znaleziono 6 artykułów

Maria Majewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Social Capital as a Key Driver of Productivity Growth of the Economy : Across-countries Comparison Elżbieta Jantoń-Drozdowska Maria Majewska s. 61-83
Effectiveness of Higher Education in the European Union Countries in Context of National Competitiveness Elżbieta Jantoń-Drozdowska Maria Majewska s. 81-100
Investment Attractiveness of Central and Eastern European Countries in the Light of New Locational Advantages Development Elżbieta Jantoń-Drozdowska Maria Majewska s. 97-119
Innowacje przyrostowe jako źródło postępu technologicznego w gospodarce opartej na wiedzy Maria Majewska Urszula Szulczyńska s. 101-109
Organizacja fraktalna jako strategia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa Maria Majewska s. 165-174
Kapitał relacji jako składnik infrastruktury społecznej gospodarki opartej na wiedzy Maria Majewska s. 204-213