Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Majewska-Kafarowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa Agnieszka Majewska-Kafarowska s. 213-224
Marka Kamińskiego podróże w głąb siebie – tropy i inspiracje andragogiczne Agnieszka Majewska-Kafarowska s. 285-298
"Narracje biograficzne kobiet a poczucie tożsamości", Agnieszka Majewska-Kafarowska, Katowice 2010 : [recenzja] Łukasz Michalski Agnieszka Majewska-Kafarowska (aut. dzieła rec.) s. 325-327
„Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej”, Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior, Kraków 2015 : [recenzja] Agnieszka Majewska-Kafarowska Agata Chabior (aut. dzieła rec.) Artur Fabiś (aut. dzieła rec.) Joanna K. Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 357-360