Znaleziono 2 artykuły

Walenty Majdański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O równe prawa dla ludzkości prenatalnej Walenty Majdański s. 13-88
Modlitwa za dzieci zagrożone Walenty Majdański s. 89-91