Znaleziono 6 artykułów

Edyta Majcher-Ociesa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemysł drzewny w Kielcach w latach 1918 - 1939 Edyta Majcher-Ociesa s. 39-49
"Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich", Edyta Majcher-Ociesa, Końskie 2011 : [recenzja] Jarosław Dulewicz Edyta Majcher-Ociesa (aut. dzieła rec.) s. 185-189
Odpowiedź na recenzję Jarosława Dulewicza, dotyczącą książki Edyty Majcher-Ociesy, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich Edyta Majcher-Ociesa s. 239-241
„Polityka surowcowa II Rzeczypospolitej w latach 1935–1939 (analiza decyzyjna)”, Łukasz Zamęcki, Warszawa 2010 : [recenzja] Edyta Majcher-Ociesa Łukasz Zamęcki (aut. dzieła rec.) s. 322-326
„Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918–1939”, Edyta Majcher-Ociesa, Kielce 2013 : [recenzja] Paweł Grata Edyta Majcher-Ociesa (aut. dzieła rec.) s. 329-338
"Aktywność gospodzrcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1818-1939", Edyta Majcher-Ociesa, Kielce, 2013 : [recenzja] Marek Maciągowski Edyta Majcher-Ociesa (aut. dzieła rec.) s. 411-413