Znaleziono 7 artykułów

Marzenna Magda-Adamowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twórcze zabawy dzieci Marzenna Magda-Adamowicz s. 13-25
Twórcze wychowanie w ujęciu systemowym Marzenna Magda-Adamowicz s. 99-112
Marzenia pięcioletnich dzieci z rodzin o ubogim statusie społeczno-ekonomicznym Marzenna Magda-Adamowicz s. 111-120
"Wizerunek twórczego pedagogicznie nauczyciela klas I–III", Marzenna Magda-Adamowicz, Zielona Góra 2008 : [recenzja] Piotr Kowolik Marzenna Magda-Adamowicz (aut. dzieła rec.) s. 157-158
"Treningi twórczości a umiejętności zawodowe", Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Paszenda, Toruń 2011 : [recenzja] Katarzyna Miłek Marzenna Magda-Adamowicz (aut. dzieła rec.) Iwona Paszenda (aut. dzieła rec.) s. 223-228
Muzyka a wyobraźnia dziecka przedszkolnego : kontekst teoretyczny Marzenna Magda-Adamowicz s. 270-283
Dziecko twórcze muzycznie Marzenna Magda-Adamowicz s. 361-375