Znaleziono 15 artykułów

Regina Madej-Janiszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Architektura sakralna warszawskiej Pragi jako wota dziękczynne za "Cud nad Wisłą" w sierpniu 1920 r. Regina Madej-Janiszek s. 65-70
Maria Piotrowiczowa - bohaterka małej bitwy pod Dobrą w 1863 r. : na podstawie współczesnej ikonografii, dokumentów, doniesień prasowych i pamiętników Regina Madej-Janiszek s. 99-112
Obchody rocznic Konstytucji 3 Maja w zbiorach ikonograficznych Muzeum Niepodległości Regina Madej-Janiszek s. 155-161
Józef Piłsudski w zbiorach Muzeum Niepodległości : cz. II : Józef Piłsudski w ikonografii Regina Madej-Janiszek s. 236-253
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wileńska Państwowa Szkoła Techniczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - pamiątki w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie Regina Madej-Janiszek s. 249-270
"Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł" : film o dniu, który wstrząsnął narodem Regina Madej-Janiszek s. 249-253
Pamiętnik częstochowianina - powstańca styczniowego Regina Madej-Janiszek Jan Szubert (aut. dzieła rec.) s. 274-277
Cytadela i X Pawilon w zbiorach ikonografii Muzeum Niepodległości Regina Madej-Janiszek s. 325-327
„Ateny Wołyńskie − między historią i współczesnością” : obchody 250. rocznicy urodzin Tadeusza Czackiego i 210. rocznicy założenia Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu na Ukrainie Regina Madej-Janiszek s. 335-340
Krzemieniec zatrzymany w kadrze Regina Madej-Janiszek s. 337-352
Udział Muzeum Niepodległości w tworzeniu Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu Regina Madej-Janiszek s. 341-350
„Historia Wysp Sołowieckich w losach więźniów obozów pracy” : konferencja naukowo-praktyczna poświęcona pamięci Dymitra Lichaczewa Regina Madej-Janiszek s. 343-350
75. rocznica masowej wywózki Polaków na Sybir i do Kazachstanu w Muzeum Niepodległości Regina Madej-Janiszek s. 345-348
Powieść o uchodźstwie, tułaczce i powrocie Regina Madej-Janiszek Barbara Goralczuk (aut. dzieła rec.) s. 453-457
20 lat w służbie środowiska Sybiraków oraz nauki – jubileusz kwartalnika „Zesłaniec” Regina Madej-Janiszek s. 453-458