Znaleziono 5 artykułów

Marek Maciejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wczesna internalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów Marek Maciejewski s. 53-64
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury towarowej polskiego eksportu Marek Maciejewski s. 117-130
Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007-2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej Marek Maciejewski s. 127-140
"Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1923", Marek Maciejewski, Warszawa-Wrocław 1985 : [recenzja] Piotr Wróbel Marek Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 200-204
O stereotypie Niemca wśród Polaków Marek Maciejewski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 209-225