Znaleziono 4 artykuły

Jacek Maciejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy możliwe jest odtworzenie itinerarium biskupa włocławskiego Gerwarda? Jacek Maciejewski s. 287-289
"Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320", Jacek Maciejewski, Kraków-Bydgoszcz 2003 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Jacek Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 339-350
"Działalność kościelna Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego w latach 1300-1323", Jacek Maciejewski, Bydgoszcz 1996 : [recenzja] Izabela Skierska Jacek Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 347-350
„Clement V”, Sophia Menache, Cambridge 1998 : [recenzja] Jacek Maciejewski Sophia Menache (aut. dzieła rec.) s. 354-358