Znaleziono 1 artykuł

Alina Maciejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego : wybrane studia przypadków Alina Maciejewska Agnieszka Turek s. 81-94