Znaleziono 10 artykułów

Tadeusz Mańkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Portrety królewskie Daniela Schultza Tadeusz Mańkowski s. 116-122, 144
Konserwacja gobelinów Tadeusz Mańkowski Anna Wiśniewska s. 129-134, 182-183
Pokłosie naukowe stulecia "Ossolineum" Józef Skoczek Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Adam Fischer (aut. dzieła rec.) Bronisław Gubrynowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Tadeusz Wisłocki (aut. dzieła rec.) s. 132-139
Sarkofagi Sieniawskiego w zbiorach wawelskich Tadeusz Mańkowski s. 140-147, 168
Pracownie konserwatorskie państwowych zbiorów sztuki na Wawelu Tadeusz Mańkowski s. 160-167
"Malarstwo na dworze Jana III", Tadeusz Mańkowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Głowy wawelskie", Tadeusz Mańkowski, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XII, 1950, z. 1-4 : [recenzja] Tadeusz Mańkowski (aut. dzieła rec.) s. 226
Wspomnienia pośmiertne : Leon Piniński (1857-1938) Tadeusz Mańkowski s. 234-235
Wspomnienia pośmiertne : Leon Piniński (1857-1938) Tadeusz Mańkowski s. 234-235
Krasicki jako kolekcjoner dzieł sztuki Tadeusz Mańkowski s. 408-419