Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Mańkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Data urodzin królowej Jadwigi Andegaweńskiej i jej ślubu z Władysławem Jagiełłą w kontekście aktu krewskiego : uwagi filologa do interpretacji głównych źródeł Jerzy Mańkowski s. 27-71
"Poetyka okresu renesansu : antologia", wybór, wstęp i opracowanie Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, przypisy: Jerzy Mańkowski, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Jerzy Ziomek Jerzy Mańkowski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 200-208