Znaleziono 1 artykuł

Maria Mańkowska-Rudy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ rozpuszczalników aktywnych na stopeń przemiany żywicy epoksydowej w polimer nierozpuszczalny Maria Mańkowska-Rudy s. 161-176