Znaleziono 3 artykuły

Zygmunt Małecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
List ks. Zygmunta Malackiego, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie Zygmunt Małecki s. 23
"Wieś powiatu miechowskiego w dobie przeduwłaszczeniowej (1815-1864)", Zygmunt Małecki, Kielce 1978 : [recenzja] Zenon Guldon Zygmunt Małecki (aut. dzieła rec.) s. 431-432
"Między Wisłą a Pilicą. Miechowskie-opoczyńskie. Studium porównawcze (1815-1864)", Zygmunt Małecki, Kielce 1996 : [recenzja] Zenon Guldon Zygmunt Małecki (aut. dzieła rec.) s. 456-457