Znaleziono 16 artykułów

Roman Małecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z działalności za rok 1997 Roman Małecki s. 44-58
Gościnność eucharystyczna : prorocka tęsknota czy ekumeniczne nadużycie? Roman Małecki s. 71-85
Kościół jako "communio" w relacyjnej eklezjologii Johna D. Zizioulasa Roman Małecki s. 84-93
Eucharystia irackich chrześcijan : refleksja historyczno-liturgiczna Roman Małecki s. 111-119
Prymat papieski we współczesnych dyskusjach ekumenicznych Roman Małecki s. 123-141
Prymat papieski - "trudny dar dla całego Kościoła" : zasady teologicznej hermeneutyki dialogu o prymacie Roman Małecki s. 186-200
Ekumeniczny charakter Roku Jubileuszowego Roman Małecki s. 190-203
Christosa Yannarasa koncepcja człowieka jako bytu społecznego Roman Małecki s. 207-217
List do Kościoła w Tiatyrze (Ap 2, 18-29) odczytany na progu nowego wieku Roman Małecki s. 216-228
Człowiek jako byt teoforyczny : zarys ikonicznej antropologii Panayiotisa Nellasa Roman Małecki s. 305-315
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 1998 Roman Małecki s. 420-428
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2000 Roman Małecki s. 433-441
"Kościół jako wspólnota : dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulasa", Roman Małecki, Lublin 2000 : [recenzja] Jacek Kędzierski Roman Małecki (aut. dzieła rec.) s. 447-450
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2002 Roman Małecki Zbigniew Zarembski s. 449-456
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 1999 Roman Małecki s. 459-464
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2001 Roman Małecki s. 471-479