Znaleziono 2 artykuły

Ewa Młynarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane historycznokulturowe aspekty frazeologii rzemieślniczej Ewa Młynarczyk s. 137-150
"„Nie święci garnki lepią” : obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii", Ewa Młynarczyk, Kraków 2013 : [recenzja] Joanna Szerszunowicz Ewa Młynarczyk (aut. dzieła rec.) s. 155-160